Facebook và Content Facebook là gì?

facebook va content facebook

Trong quá trình đi tư vấn truyền thông mạng xã hội cho các doanh nghiệp, tôi đã được gặp nhiều lãnh đạo doanh nghiệp từ chục tỷ tới trăm tỷ, những người đã thành đạt và trên 40 tuổi. Và tôi nhận ra một điểm chung ở những người này thì Facebook nó như 1 […]